Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodržování rybářského řádu

12. 6. 2018

Dobrý den, Vážení členové,

dovoluji si vás touto cestou oslovit a požádat Vás o dodržování platných ustanovení zákona, vyhlášky a BPVRP na všech revírech. Jako organizace chceme a budeme vyžadovat dodržování Rybářského práva s platnou legislativou.

     Někteří členové naší RS jsou v současné době zařazeni mezi tzv. Poloprofesionály a vykonávají zvýšenou kontrolu na našich revírech.

     Z toho automaticky plyne, že budete pravděpodobně častěji kontrolováni, zda dodržujete rybářský řád.  Nezapomínejte na to, že se nejedná pouze o „buzeraci“, ale o preventivní opatření, které má mimo jiné eliminovat pytláky a pytláctví na rybářských revírech.

     Nebuďte lhostejní k porušování rybářského řádu zejména při porušování pravidel, týkajících se ochrany ryb. Myslím tím, lov ryb v době jejich hájení, lov ryb  nedovoleným způsobem či lov na více udicí apod.

     Dále dbejte na úklid místa, kde lovíte.  Většina z nás mají sportovní rybolov jako relaxační záležitost, při které si odpočinou a nechtějí ho prožívat v místech, kde je nepořádek již při vašem příchodu. Pokud tam již lovit chcete, musíte to místo uklidit a následně odpad odvést. Pomůžete tím nejen přírodnímu prostředí, ale sami sobě.

     Nezapomínejte si při příchodu k vodě zapisovat docházku (tedy datum a 6 ti-místné číslo revíru, např. 12.6.2018 , 421 200 nikoliv LIPNO), pokud jste tak neučinili, proškrtnou prázdné kolonky u docházky předchozí. Ponechané ušlechtilé ryby či ryby lososovité zapisovat do povolenky k lovu ryb bezprostředně po jejich ponechání (zápis má opět povinné položky – druh ryby, velikost a váha, např. KAPR, 51 cm, 2,35 kg). Ostatní ponechané ryby zapsat nejpozději před odchodem z místa (druh, počet a váha).

     Nezapomínejte se seznámit s podmínkami platnými na daném revíru např. Vltava 30 -32, 421 200 UN Lipno, nejmenší míra rybičky je 15 cm ne 13,5 cm apod. Na ÚN Lipno se nesmí chytat na části ryb, tzv. na ocásek a další.

     Zřejmě se ptáte, proč nám to všechno píše, důvod je prostý. Na letošní konferenci JčÚS dne 9.6.2018 v Českých Budějovicích byl přijat doporučený sazebník trestů za porušení rybářského řádu, který je závazný pro všechny místní organizace JčÚS a jejich DK , jsou povinny tento sazebník dodržovat a tresty v něm ukládat dle tohoto sazebníku. Porušení řádu je rozděleno do tří kategorií od nejzávažnějšího do nejlehčího a tomu odpovídají i tresty. Od zápisu do povolenky až po vyloučení rybáře z ČRS.

     Pokud se už stane, že vám je Povolenka k lovu ryb zadržena a odeslána na JčÚS, je váš skutek popsán do hlášenky, kde máte možnost se k celé věci vyjádřit. Rovnou podotýkám, že v dnešní době je ve většině případů celé jednání RS s kontrolovanými osobami nahráváno, aby se předešlo případným dohadům. Po zaslání Povolenky na naší MO, kdy je tato neprodleně předána DK, která se s vámi domluví na termínu projednání a zpravidla, ještě téhož dne vám sdělí své stanovisko o výši trestu. Pokud jste si vědomi porušení a s trestem souhlasíte. Je po vypršení trestu věc vyřešena. Pokud s tím nesouhlasíte, máte právo odvolání proti rozhodnutí DK, které se provádí cestou DK, která o trestu rozhodla a o odvolání rozhoduje výbor MO. Rozhodně nemá cenu jezdit na JčÚS do Boršova a tam se snažit celou věc vyřešit, protože toto rozhodnutí je v kompetenci MO, která povolenku k lovu ryb vydala.

    Dále bych chtěl všechny „vykuky“, kteří se snaží pořád tento systém přechytračit, upozornit na to, že po zadržení Povolenky k lovu ryb je tato skutečnost zaznamenána do IS Lipan, k jménu rybáře a odchod z organizace, která mu uložila trest nebo před jeho uložením, který již neumožňuje vydání nové povolenky k lovu ryb, dokud není celá záležitost vyřešena.

                               S pozdravem „ Petrův zdar“

přeji všem rybářům pohodové chvíle na rybách

                                                     bez zbytečných potíží.

 

                                  Ing. Stanislav Dvořák

                                  předseda MO Volary