Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operační program Rybářství

17. 4. 2010

     Operační program Rybářství 2007 – 2013 je střednědobý programový dokument, na základě něhož je čerpána podpora pro oblast rybářství z Evropského rybářského fondu (EFF) sloužící k prosazování cílů Společné rybářské politiky ES. Pokrývá oblasti, na které se vztahuje cíl „Konvergence“ (tj. celé území České republiky, vyjma hlavního města Prahy).

 

   Jednotlivá opatření v rámci prioritních os OP Rybářství odrážejí priority strategie v oblasti rybářství, jejíž globálním cílem je posílení konkurenceschopnosti, udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství.
 

     Intervence OP Rybářství mají za cíl posílit domácí poptávku po sladkovodních druzích ryb a výrobcích z nich a to prostřednictvím marketingových a propagačních aktivit vedoucích ke zvýšení spotřeby sladkovodních ryb. Bude podporována modernizace a rozšíření zpracovatelských kapacit s cílem zvýšit přidanou hodnotu výrobků a zefektivnit výrobu tak, aby pokrývala měnící se poptávku zákazníků. OP Rybářství počítá s rozsáhlou výplatou kompenzace produkčním rybářům, kteří budou na rybnících hospodařit šetrným způsobem vyhovujícím požadavkům ochrany přírody. Intervence budou směrovány i do zarybňování vodních toků úhořem. Podporováno bude ověřování výsledků aplikovaného rybářského výzkumu v praxi a zavádění nových technologií do rybářských podniků, a to v rámci pilotních projektů. V neposlední řadě bude určitá část prostředků směřovat i  do odborných vzdělávacích aktivit odborníků v rybářství.

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA