Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotazy a připomínky

 

Datum: 07.01.2013
Kategorie: Rybářský řád a legislativa
Dotaz: Neustále se setkávám s informacemi, že v roce 2014, končí platnost dekretů na rybářské revíry na tzv. volné vody(řeky a údolní nádrže), a že revíry budou poté nabídnuty do pronájmu. Je tato informace pravdivá?
Odpověď: Podle ustanovení § 34 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství právní akty o vyhlášení rybářských revírů, o povolení výkonu rybářského práva v příslušném revíru nebo o prohlášení části rybářského revíru, popřípadě celého rybářského revíru, za chráněnou rybí oblast, vydané podle dosavadních právních předpisů, zůstávají v platnosti. 
Toto citované ustanovení je rozhodující pro zodpovězení otázky, zda je platnost rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů a o povolení výkonu rybářského práva, tedy tzv. dekretů, časově omezena. Vzhledem k tomu, že dříve platný zákon o rybářství č. 102/1963 Sb. neznal časová omezení těchto dekretů, znamená to, že dekrety vydané před účinností zákona č. 99/2004 Sb., tedy před 1. dubnem 2004, byly vydávány ministerstvem zemědělství bez časového omezení (výjimky nelze vyloučit, ale nesetkal jsem se s nimi). Tyto dekrety tedy platí bez časového omezení i nadále. 
I podle v současné době platného zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. je třeba rozlišovat rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru podle § 4 zákona a rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva na tomto revíru podle § 6 zákona. 
Rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru vydává rybářský orgán bez časového omezení. Za podmínek uvedených v § 4 odst. 6 může být toto rozhodnutí změněno; za podmínek uvedených v § 4 odst. 7 může být rybářský revír zrušen.
Rozhodnutí rybářského orgánu o povolení výkonu rybářského práva však časové omezení obsahuje, neboť podle § 6 odst. 2 zákona o rybářství výkon rybářského práva povolí na dobu 10 let příslušný rybářský orgán osobě, která splňuje podmínky pro řádný výkon rybářského práva..... Dále podle ust. § 10 odst. 2 zákona o rybářství výkon rybářského práva zanikne uplynutím doby, na kterou byl povolen......
Příslušný rybářský orgán může rozhodnout o povolení výkonu rybářského práva jen tam, kde je rybářský revír "právně volný", tedy na němž není žádné osobě (fyzické či právnické) povolen výkon rybářského práva. Pak jeho rozhodnutí, vydané po 1.4.2004, obsahuje časové omezení na dobu 10 let. Pokud však je stále v účinnosti tzv. dekret, který byl vydán podle tehdejších předpisů (podle zákona č. 102/1963 Sb.), není výkon rybářského práva časově omezen a trvá do doby, než se splní některá z podmínek uvedených v § 10 zákona o rybářství, tedy než příslušný rybářský orgán povolení výkonu rybářského práva svým rozhodnutím odejme, nebo toto právo zanikne úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byl výkon rybářského práva povolen , bez právního nástupce..
Informace, jak ji zmiňuje tazatel, tedy pravdivá není.
Odpovídal: JUDr. Alexander Šíma