Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení VČS ČRS MO Volary ze dne 9.3.2013

12. 3. 2013

  

Usnesení členské schůze ČRS MO ve Volarech

konané dne 9.března 2013

 

 

Členská schůze schvaluje:

 

   1.Zprávu předsedy o činnosti MO za rok 2012

   2.Zprávu pokladníka o výsledku hospodaření MO za rok 2012

   3.Roční účetní uzávěrku k 31.12.2012 se stavem:

            a.  Termínovaný účet                  938 034,40 Kč

            b.Běžný účet                               61 105,73    Kč

            c.Pokladna                                 27 368 Kč

                                                                 ___________

          Celkem k dispozici             1 026 508,13 Kč

 

4. Rozpočet MO na rok 2013 je přebytkový a to příjmy které činní částku ve výši 235 760 ,

     a výdaje 235 642 Kč

5. Plán činnosti VV MO na rok 2013

 

Členská schůze bere na vědomí:

  - Zprávu hospodáře o hospodaření na našich rybochovných zařízeních

  - Zprávu o činnosti mládeže a oddílu rybolovné techniky

  - Zprávu dozorčí komise

 

Členská schůze volí

-        delegáta na územní konferenci JčÚS předsedu p. Dvořáka a jako náhradníka jednatele p.Sedleckého

 

Členská schůze ukládá :

1. Uspořádání rybářského plesu

2. Průběžně provádět údržbu na rybochovných zařízeních obhospodařovaných MO

3. Provést údržbu a jízkování na chovných potocích v kompetenci MO

4. Aktivně se podílet na seminářích a školeních připravovaných JčÚS o hospodaření místních

   organizací a svazu , RS či problematice ÚN Lipno

5. Pokračovat v práci s mládeží v ryb. kroužku a závodním oddílu RT.

6. Na územní konferenci nepodpořit případný návrh na zdražení povolenky v roce 2014.

 

Návrhová komise:    Václav Sedlecký - předseda  

                                     Vratislav Buchtele- člen      

                                     Tomáš Fučík - člen