Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení VČS MO ČRS Volary ze dne 19.3.2016

22. 3. 2016

  Usnesení členské schůze ČRS MO ve Volarech                               konané dne 19.března 2016

 

Členská schůze schvaluje:

   1.Zprávu předsedy o činnosti MO za rok 2015

   2.Zprávu pokladníka o výsledku hospodaření MO za rok 2015

   3.Roční účetní uzávěrku k 31.12.2015 se stavem:

    a.  Termínovaný účet................. 959 959, 37 Kč

    b.Běžný účet               ................. 741 654,99 Kč

    c. Pokladna                   ..................    10 742  Kč                               

4. Rozpočet MO na rok 2016 je  deficitní  ve výši cca 110 000 Kč                                5. Plán činnosti VV MO na rok 2016

Členská schůze bere na vědomí:

  - Zprávu hospodáře o hospodaření na našich rybochovných zařízeních

  -Zprávu o činnosti mládeře a oddílu rybolovné techniky

  -Zprávu dozorčí komise

Členská schůze volí

  -delegáta na územní konferenci JčÚS - předsedu p. Dvořáka a jako náhradníka                      hospodáře p. Říhu

Členská schůze ukládá :

1. Uspořádání rybářského plesu

2. Průběžně provádět údržbu na rybochovných zařízeních obhospodařovaných                        MO

3. Provést údržbu a jízkování na chovných potocích v kompetenci MO

4. Aktivně se podílet na seminářích a školeních připravovaných JčÚS o                                    hospodaření místních

   organizací a svazu , RS či problematice ÚN Lipno

5. Pokračovat v práci s mládeží v ryb. kroužku

6. Spolupracovat se státní správou    

7. Delegátovi na územní konferenci hlasovat v souladu s výsledky hlasování                          členské schůze + navrhnout změnu BP bod č.12- vypustit větu “a to do konce                       zákonem stanovené denní doby lovu”

8. Odsouhlasuje koupi domu čp.299 , s tím, že výbor přizve odborníky z oboru                        stavebnictví a přihlédne k jejich názoru.

 

Návrhová komise : Václav Sedlecký - předseda  ..........................................

                                    Jaroslav Soukup- člen           .........................................

                          Stanislav Votava - člen                 ............................................