Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení výroční členské schůze ČRS MO ve Volarech konané dne 24. března 2018

25. 3. 2018

Usnesení výroční členské schůze ČRS MO ve Volarech konané dne 24. března 2018

 

Členská schůze schvaluje:

1.Zprávu předsedy o činnosti MO za rok 2017

2.Zprávu pokladníka o výsledku hospodaření MO za rok 2017

3.Roční účetní uzávěrku k 31.12.2017 se stavem:

 

a .Běžnýúčet ................. 1 791 118,32 Kč

b. Pokladna ..................... 14 859 Kč

___________

Celkem k dispozici .................. 1 805 977,32 Kč

 

4. Rozpočet MO na rok 2018 je vyrovnaný a to příjmy které činní částku ve výši 233 510 Kč, a výdaje 232 542 Kč

5. Plán činnosti VV MO na rok 2018.

 

Členská schůze bere na vědomí:

 

- Zprávu hospodáře o hospodaření na našich rybochovných zařízeních

- Zprávu o činnosti mládeže

-Zprávu dozorčí komise

- Vyjádření podpory kandidátů JčÚS p. ing.Korandy a p. Havelky na jednání rady ČRS

 

Členská schůze volí:

 

-delegáta na územní konferenci JčÚS- předsedu Ing. Dvořáka a jako náhradníka jednatele p. Sedleckého

- dále volí zarybňovací komisi ve složení :

Říha Jiří, Frnka Štefan, Dušek Pavel, Dolejší Jaroslav

- dále volí dozorčí komisi ve složení : SyrovýJan, Fučík Tomáš, Čutka Jiří

- dále volí složení výboru MO : ing.Dvořák Stanislav,Sedlecký Václav,Říha Zdeněk, Jiráň Ladislav,Valenta Miroslav a ing. Pročka Robert st., Votava Zdeněk, Dušek Pavel, Dolejší Jaroslav.

 

Členská schůze ukládá:

 

  1. Uspořádání rybářského plesu
  2.  Průběžně provádět údržbu na rybochovných zařízeních obhospodařovaných MO
  3. Provést údržbu a jízkování na chovných potocích v kompetenci MO
  4. Aktivně se podílet na seminářích a školeních připravovaných JčÚS
  5. Pokračovat v práci s mládeží v ryb. Kroužku
  6. Z důvodů zjištění chyb v ročním vyúčtování povolenek a známek za rok 2017, žádáme o kompletní prověření vyúčtování v IS Lipan a zaslání stanoviska JčÚS a DK JčÚS

 

Návrhová komise:      Václav Sedlecký- předseda

Jaroslav Soukup - člen

František Žárovský- člen